החל מ
$2.95 USD
חודשי
SH-v1 (183 זמינים)
RAID10 Space
5 GB
Quality Bandwidth
30 GB
Unlimited Features
cPanel
Softaculous
החל מ
$5.95 USD
חודשי
SH-v2 (134 זמינים)
RAID10 Space
10 GB
Quality Bandwidth
100 GB
Unlimited Features
cPanel
Softaculous
החל מ
$9.95 USD
חודשי
SH-v3 (360 זמינים)
RAID Space
15 GB
Quality Bandwidth
200 GB
Unlimited Features
cPanel
Softaculous
החל מ
$14.95 USD
חודשי
SH-v4 (581 זמינים)
RAID10 Space
20 GB
Quality Bandwidth
400 GB
Unlimited Features
cPanel
Softaculous